Strona: Gratulacje / Centrum Języków Obcych

Gratulacje

2022-04-10

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w ubiegły czwartek tj. 07.04.2022 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego kolegi mgr. Piotra Czerwińskiego nt.:

The Technological Unconscious in Contemporary Fiction in English,

zwieńczona uzyskaniem przez niego stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo.

W imieniu całego zespołu CJO, doceniając wieloletni trud i wysiłek włożony w przygotowanie dysertacji, składamy Panu Piotrowi Czerwińskiemu serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów na niwie zawodowej i w życiu prywatnym.

 

STRESZCZENIE DYSERTACJI:

Celem rozprawy doktorskiej pt. The Technological Unconscious in Contemporary Fiction
in English jest poddanie analizie sposobu, w jaki współczesna proza anglojęzyczna przedstawia rolę jaką szeroko rozumiane środowisko człowieka odgrywa w
kształtowaniu ludzkiej świadomości, ze szczególnym uwzględnieniem technologicznych
aspektów tego środowiska. Dyskusja nad wybranymi tekstami literackimi ma na celu pokazanie, że współczesna proza narracyjna w języku angielskim
przedstawia świadomość jako nierozerwalnie powiązaną z otaczającym środowiskiem
technologicznym. Stosując szeroki zakres technik narracyjnych i nawiązując do różnorodnych
modeli świadomości analizowane teksty pokazują jednocześnie, że połączenie między technologią a świadomością jest często niewidoczne dla jednostki ze względu na wszechobecność i transparentność technologii.

 

The purpose of the doctoral dissertation entitled The Technological Unconscious in Contemporary Fiction in English is to analyze the way in which contemporary English-language prose explores the role that the broadly understood technology plays in shaping human consciousness., with particular emphasis on technological aspects of this environment. The discussion of the chosen literary texts aims to demonstrate that contemporary narrative fiction in English presents consciousness as inextricably linked with the surrounding technological environment. Using a wide range of narrative techniques and referring to a variety of consciousness models, the analyzed texts also show that the connection between technology and consciousness is often invisible to the human agent due to the ubiquity and transparency of technology.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję