Strona: V Europejski Kongres Językowy / Centrum Języków Obcych

V Europejski Kongres Językowy

       W dniach 10-11 maja 2019 roku w Warszawie odbył się V Europejski Kongres Językowy pt.: 21ST CENTURY SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION. Kongres został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych - PASE. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. Jego działania obejmują m.in. wspieranie szkół językowych w osiąganiu wysokich standardów nauczania, umożliwianie wymiany doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi oraz ciągłe podnoszenie ich kompetencji poprzez organizowanie konferencji i szkoleń, Rolą stowarzyszenia jest również inicjowanie i wspieranie dyskusji ważnych dla całego środowiska.

       Program kongresu obejmował zagadnienia dotyczące każdej sfery kształcenia językowego: od tematów praktycznej nauki języków, poprzez ich teoretyczne uzasadnienie do  takich zagadnień jak zarządzanie szkołą językową i doskonalenie zawodowe nauczycieli i lektorów. Prezentowane w czasie kongresu sesje były dopasowane do wszystkich poziomów edukacji językowej i typów szkół zarówno publicznych jak i prywatnych oraz różnorodnych grup odbiorców, od najmłodszych uczniów po seniorów i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sesje odbywały się w językach polskim i angielskim w dwóch ścieżkach tematycznych równocześnie (uczestnicy posiadali możliwość wyboru interesującej ich sesji spośród kilku wydarzeń odbywających się w tym samym czasie). W Ścieżce Metodyki i Nauczania można było dowiedzieć się w jaki sposób, rozwijać świadomość międzykulturową uczniów, zapewnić najlepsze warunki nauczania dla poszczególnych grup wiekowych – od najmłodszych po uczniów senioralnych, dostosowywać zajęcia do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, stosować model nauczania odwróconego, tworzyć środowisko angażujące, stosować najnowsze technologie w codziennej pracy, dbać o rozwijanie talentów na lekcjach językowych, wspierać uczniów w rozwoju poza szkołą, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, wzmacniać i rozwijać kompetencje 21 wieku w swoich uczniach.

        W Ścieżce Zarządzania można było dowiedzieć się jak budować strategię i kulturę organizacyjną w szkole językowej, zapewnić swojej szkole efektywną komunikację marketingową, skutecznie motywować siebie swoich pracowników, budować efektywne zespoły i zarządzać emocjami, działać zgodnie z prawem i zapewnić swojej szkole stabilny rozwój.

       Miejscem kongresu był dawny gmach Biblioteki na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny zarządzania edukacją językową z Polski i z całej Europy, wykładowcy szkół wyższych, autorzy publikacji na temat nauczania i języków obcych oraz zarządzania edukacją językową, doświadczeni menedżerowie i metodycy jak również trenerzy i szkoleniowcy. Gośćmi specjalnymi kongresu byli: Jeremy Harmer,  autor wielu podręczników metodycznych oraz doskonały prezenter z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu seminariów dla nauczycieli języków obcych; prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, autorka licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli; prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, trener, autor licznych publikacji, koordynator prac badawczych dotyczących współczesnej młodzieży. 

    Tematem przewodnim kongresu przewijającym się przez większość sesji była dyskusja nad zagadnieniem kompetencji XXI wieku w edukacji językowej ze szczególnym podkreśleniem umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i innowacyjności, oraz prezentacja narzędzi pomocnych w ich rozwijaniu takich jak narzędzi online do montażu krótkich filmów i pracy z fotografiami, tworzenia prezentacji multimedialnych, mapy myśli (tzw. mind maps), materiałów wideo itp.

       Na koniec anegdota przytoczona przez jednego z anglojęzycznych prelegentów pt. "Jak nie przeprowadzać ćwiczenia typu warm-up".

Teacher: ‘What did you do last weekend, Ana?’

Ana: ‘I read a book.’

Teacher: ‘Very good, and you Elena?’

Elena: ‘I watched a film.’

Teacher: ‘Very good, and you Jose?

Jose: ‘I got married.’

Teacher: ‘Very good, and now turn to page 54.’

 W Kongresie uczestniczyły:

mgr Dorota Rejman

mgr Anna Wyrostek

Opracowanie:  Dorota Rejman, Anna Wyrostek

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję