Strona: Lektoratowe / Centrum Języków Obcych

Lektoratowe

Egzamin z języka obcego odbywa się na poziomie B2, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest organizowany w formie pisemnej dla wszystkich uprawnionych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

 

Egzamin odbywa się w pierwszym dniu sesji i trwa 70 minut. .
Egzamin poprawkowy obejmuje również część pisemną i odbywa się w sesji poprawkowej.

Egzamin komisyjny może się odbyć zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Rzeszowskiej.


Egzamin B2:

  • Opis poziomów biegłości językowej według skali ESOKJ.
  • Egzamin w formie pisemnej trwa 70 minut i można otrzymać za niego maksymalnie 80 punktów. 
  • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 48 punktów.

Skala ocen z egzaminu lektoratowego na poziomie B2:

bardzo dobry bdb 5,0 A (w systemie ECTS) 75-80 pkt
plus dobry +db 4,5  B (w systemie ECTS) 68-74 pkt
dobry db 4,0  C (w systemie ECTS) 62-67 pkt
plus dostateczny +dst 3,5  D (w systemie ECTS) 55-61 pkt
dostateczny dst 3,0  E (w systemie ECTS) 48-54 pkt
niedostateczny ndst 2,0  F (w systemie ECTS) 0-47 pkt
  • Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów lub innej pomocy, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego egzaminu.
  • Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników egzaminu.
  • Egzamin jest przeprowadzany i oceniany wg standardowej procedury wspólnej dla wszystkich lektorów.
  • Egzamin powinien być zdany w ostatnim semestrze nauki języka w programie studiów na danym wydziale.
  • Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu lektoratowego, nie zwalnia natomiast z konieczności uczęszczania na lektoraty.

 

CJO organizuje dla chętnych studentów egzaminy na poziomach: A1, A2, B1.
Terminy tych egzaminów są podawane do wiadomości studentów najpóźniej 4 tygodnie przed egzaminem. 

Statystyka zdawalności egzaminów zima 2016/2017

Statystyka zdawalności egzaminów CJO sem. letni 2019/2020

STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW LEKTORATOWYCH, sesja letnia 2020/21 (egzamin pisemny w formie zdalnej) -  język angielski

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję