Strona: Egzamin w przewodzie doktorskim / Centrum Języków Obcych

Egzamin w przewodzie doktorskim

EGZAMINY W RAMACH PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Egzaminy z języków obcych w ramach przewodu doktorskiego odbywają się w SJO w czwartki.
Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu proszony jest o kontakt z SJO.   

Egzaminatorzy: 

  • język angielski - mgr Barbara Oleksiewicz, mgr Dorota Rejman
  • język niemiecki - mgr Ilona Majkowska
  • język francuski - mgr Aneta Sondej
  • język rosyjski - mgr Iwona Ksiądz

Format egzaminu z języka obcego dla doktorantów (forma wyłącznie ustna)

  1. Prezentacja kandydata (rozmowa z egzaminatorem – poruszenie zagadnień typu: dotychczasowe wykształcenie, katedra / zakład, w którym kandydat pracuje, charakter pracy zawodowej, plany na przyszłość związane z karierą naukowo- badawczą / wykorzystanie języka obcego w pracy, literaturze specjalistycznej, prezentacjach wygłaszanych podczas konferencji).
  2. Prezentacja pracy doktorskiej kandydata (podanie tematu w języku obcym, krótkie omówienie zagadnień poszczególnych rozdziałów, możliwości zastosowania wyników pracy doktorskiej w praktyce).
  3. Ustne streszczenie przeczytanego tekstu popularno-naukowego, otrzymanego od egzaminatora. Objętość tekstu – nie więcej niż strona A4. Ta część egzaminu sprawdza zrozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność zwięzłego przedstawienia jego głównej problematyki.

Przedstawienie certyfikatu biegłości językowej na poziomie B2 i wyższym (wyłącznie jednego z listy poniżej) zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu w ramach przewodu doktorskiego.

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO [strona 10]

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję