Strona: FORMULARZ ZGODY - DLA ZDAJĄCYCH / Centrum Języków Obcych

FORMULARZ ZGODY - DLA ZDAJĄCYCH

Niniejszy Test jest przeprowadzany przez spółkę ETS Global lub jej przedstawicieli oraz Educational Testing Service z siedzibą w Princeton w stanie New Jersey („ETS”).

Zgadzają się Państwo na to, aby wszystkie podane dane, w tym dane demograficzne i dane dodatkowe, odpowiedzi na pytania egzaminacyjne i wyniki, były wykorzystywane do celów badawczych, rozwojowych i marketingowych dotyczących Testu. Podczas Testu będą gromadzone dane takie jak imię i nazwisko, numer kursanta, data urodzenia, kod kraju, poziom kursu, liczba lat nauki języka angielskiego, poziom nauczania, nazwa szkoły, pytania demograficzne i dane dodatkowe oraz odpowiedzi na pytania („Dane osobowe”). Imiona i nazwiska oraz inne dane umożliwiające identyfikację tożsamości (imię i nazwisko, numer kursanta, data urodzenia) będą poufne i nie pojawią się w żadnych prezentacjach ani innych dostępnych publicznie materiałach, z wyjątkiem niektórych Danych osobowych, które pojawią się na raportach wyników.

ETS przetwarza Dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • do celów związanych z wykonywaniem postanowień umów związanych z Testem, w tym spełnienia obowiązków wynikających ze wspomnianych umów, tj. do celów niezbędnych do wykonania postanowień wspomnianych umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi określonymi w przepisach prawa, np. przepisach prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • do celów administracyjnych, planowania finansowego, oceny wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji zgodności z wewnętrznymi procedurami i przepisami prawa oraz monitorowania wykonywania obowiązków określonych w umowie, jak również do celów marketingu bezpośredniego dotyczącego usług spółki ETS i spółek z jej grupy, tj. do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku gdy ETS przetwarza Dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody i do celów w niej wskazanych, zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli przetwarzanie jest prowadzone na podstawie umowy, przekazane zostaną informacje na temat skutków braku zgody lub jej wycofania.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ETS ma w tym następujące prawnie uzasadnione interesy: administracja, planowanie finansowe, ocena wydajności, bezpieczeństwo, weryfikacja zgodności z wewnętrznymi procedurami i przepisami prawa, monitorowanie wykonywania obowiązków określonych w umowie, jak również marketing bezpośredni towarów i usług ETS i spółek z jej grupy.

Można również żądać sprostowania danych umożliwiających identyfikację tożsamości lub ich usunięcia, kontaktując się z ETS Global lub pionem funkcyjnym ds. ochrony prywatności danych pod następującym adresem: ETS Global B.V. Academic & Business Assessments, Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam – Holandia lub pocztą elektroniczną pod adresem: privacy@etsglobal.org.

Imię i nazwisko osoby zdającej Test (drukowanymi literami) ______________________________

Potwierdzam przeczytanie powyższego oświadczenia oraz zrozumienie i przyjęcie określonych w nim warunków. Niniejszym wyraźnie wyrażam zgodę spółce ETS Global lub jej przedstawicielom oraz ETS na przekazywanie Danych osobowych, w tym danych umożliwiających identyfikację tożsamości należących do wskazanej powyżej osoby zdającej Egzamin, do Stanów Zjednoczonych i poza ich granice oraz do innych krajów na całym świecie, a także na wykorzystywanie tego rodzaju Danych osobowych w celach określonych w niniejszym dokumencie.

 

Podpis ____________________                                                                         Data _____________________

Nazwa i lokalizacja Centrum Testowego_______________________________________________

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję