Strona: Ankietyzacja sem. zimowy, r. ak. 2016-2017 / Centrum Języków Obcych

Ankietyzacja sem. zimowy, r. ak. 2016-2017

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17

 

W Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2016/17 przeprowadzono dwie ankiety, zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji:

 

- ankietę oceny nauczyciela akademickiego,

- ankietę oceny modułu kształcenia.

 

Ankietyzacja odbyła się w terminie od 31.01.2017 do 20.02.2017 poprzez system USOS-web. W procesie ankietyzacji mógł wziąć udział każdy student uczestniczący w zajęciach z modułu kształcenia – język obcy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

 1. Ankieta oceny nauczyciela akademickiego:

 

Ocenie poddani zostali wszyscy nauczyciele SJO prowadzący zajęcia z języków obcych w semestrze zimowym 2016/17 ( w sumie 42 nauczycieli). Ankieta zawierała następujące pytania:

 

W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym nauczyciel :

 

 1. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?
 2. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?
 3. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?
 4. prowadzi zajęcia interesująco?
 5. jest taktowny i życzliwy wobec studentów?
 6. wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

 

Oceniający studenci, oprócz wystawienia oceny, mieli również możliwość umieszczania własnych komentarzy.

Ocenie poddano wszystkich, tj. czterdziestu dwóch, nauczycieli SJO.

Wszyscy nauczyciele zostali ocenieni pozytywnie.

Średnia ocen uzyskana dla wszystkich nauczycieli SJO wyniosła: 4,79

 

95% nauczycieli uzyskało średnią powyżej 4,5

 

100% nauczycieli uzyskało średnią powyżej 4,0.

 

Najwyższa średnia: 5,0

Najniższa średnia: 4,34

 

Szczegółowe wyniki ankietyzacji zostały przekazane Kierownikowi SJO, który dokonał ich analizy. Nauczyciele mieli możliwość odbycia rozmowy z Kierownikiem SJO w celu odniesienia się do ewentualnych komentarzy od studentów umieszczonych w ankiecie.

 

Str. 1 z 2

Wyniki szczegółowe ankiety oceny nauczyciela akademickiego w SJO PRz:

 

Nr nauczyciela:

Uzyskana średnia:

Liczba odpowiedzi:

1.

5,0

516

2.

5,0

7

3.

5,0

42

4.

5,0

7

5.

4,98

119

6.

4,96

553

7.

4,95

56

8.

4,95

384

9.

4,95

629

10.

4,94

98

11.

4,93

56

12.

4,92

371

13.

4,91

259

14.

4,89

293

15.

4,88

270

16.

4,87

280

17.

4,85

378

18.

4,85

462

19.

4,84

434

20.

4,83

378

21.

4,82

369

22.

4,82

49

23.

4,81

455

24.

4,80

220

25.

4,80

579

26.

4,80

371

27.

4,79

28

28.

4,75

445

29.

4,73

398

30.

4,72

287

31.

4,70

63

32.

4,69

356

33.

4,68

343

34.

4,67

418

35.

4,66

161

36.

4,54

35

37.

4,53

180

38.

4,53

259

39.

4,46

462

40.

4,43

168

41.

4,42

195

42.

4,34

163

 

Średnia ocen: 4,79

Razem: 11596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ankietyzacja modułu kształcenia:

Ankietyzacja modułów kształcenia odbyła się w dn. 31.01.2017-20.02.2017 poprzez system USOS-web.

Studenci odpowiadali na następujące pytania:

 

 1. Czy treść modułu była interesująca?
 2. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?
 3. Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów

kształcenia?

 1. Czy prowadzone zajęcia są oryginalne ( zawierają treści niepowtarzane na

innych modułach)?

 1. Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) był właściwy?

właściwy?

 1. Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

Możliwe odpowiedzi to: Tak , Nie mam zdania oraz Nie.

Odpowiedziom tym przypisane były następujące wartości :

Tak - wartość 1,

Nie mam zdania - wartość 0,

Nie - wartość -1 .

 

Moduł został oceniony pozytywnie, średnia ocen dla pytań od nr 1 do nr 6 (w skali od -1 do 1) wyniosła 0,77.

Nieliczne komentarze dotyczące modułu kształcenia dotyczyły m.in. nie do końca trafnego dostosowania do kierunku studiów jednego z podręczników i zawartych w nim treści kształcenia. Sytuacja ta została dostrzeżona już wcześniej przez nauczycieli SJO i od początku semestru letniego 2016/17 w ramach działań naprawczych wprowadzony został dla nowych grup lektoratowych na tym kierunku inny, lepiej dostosowany podręcznik.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję