Strona: DELF/DALF / Centrum Języków Obcych

DELF/DALF

Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej jest centrum egzaminacyjnym DELF/DALF, egzaminów z języka francuskiego.

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi de langue française) są oficjalnymi, międzynarodowymi certyfikatami językowymi, potwierdzającymi znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.

Egzaminy DELF/DALF są dostosowane do norm europejskich wyznaczonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych.

Egzamin DELF/DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego. Każdy zdany egzamin stanowi podstawę do uzyskania oddzielnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Czas trwania egzaminu Nazwa dyplomu/poziomu  Poziom biegłości językowej
3 h 30 DALF C2 Sprawny użytkownik języka
4 h 00 DALF C1
2 h 30 DELF B2 Samodzielny użytkownik języka
1 h 45 DELF B1
1 h 40 DELF A2 Użytkownik znający język na poziomie podstawowym
1 h 20 DELF A1

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna.

Nazwa egzaminu Z czego się składa egzamin – opis jednostek Czas trwania Maks. ilość pkt
DELF A1 

Rozumienie ze słuchu:

 • rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
  Maksymalny czas nagrań: 3 min.
20 min. 25

Rozumienie tekstu pisanego:

 • rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym.
30 min. 25

Wypowiedź pisemna – egzamin składa się z dwóch części:

 • wypełnienie ankiety lub formularza,
 • zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp. Temat jest zawsze związany z życiem codziennym.
30 min. 25

Wypowiedź ustna – egzamin składa się z trzech części:

 • rozmowa sterowana,
 • wymiana informacji,
 • dialog symulowany.
7 min. przygotowanie
10 min.
25
DELF A2
   

Rozumienie ze słuchu:

 • wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
25 min.   25

Rozumienie tekstu pisanego:

 • odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia trzech czy czterech krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego.
30 min.   25

Wypowiedź pisemna:

 • zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):
  - opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzeń,
  - zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby, gratulacji…
45 min.   25

Wypowiedź ustna – egzamin składa się z trzech części:

 • rozmowa prowadzona przez egzaminatora,
 • samodzielna wypowiedź na określony temat,
 • dialog z egzaminatorem.
6-8 min. przygotowanie
10 min.
 25

DELF B1

Rozumienie ze słuchu:

 • odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
  Maksymalny czas nagrań: 6 min.
25 min.   25

Rozumienie tekstu pisanego:

 • odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych,
 • wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych.
 35 min.  25

Wypowiedź pisemna:

 • wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy).
45 min.   25

Wypowiedź ustna – egzamin składa się z trzech części:

 • rozmowa prowadzona przez egzaminatora,
 • dialog na wylosowany temat,
 • wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście.
15 min. przygotowanie
10 min.
(dot. III cz. egzaminu)
25
DELF B2

Rozumienie ze słuchu. Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:

 • wywiad, biuletyn informacyjny… (jednorazowe odsłuchanie nagrania),
 • referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
  Maksymalny czas nagrań: 8 min.
 30 min. 25 

Rozumienie tekstów pisanych. Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:

 • tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych.
 60 min.  25
Wypowiedź pisemna. Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych (udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.).  60 min. 25 
Wypowiedź ustna. Wyrażanie i obrona własnej opinii – po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego. 20 min. przygotowanie
30 min. 
 25

Ceny egzaminów DELF/DALF

Egzamin Tout public Junior
 A1 260 zł  240 zł
 A2 340 zł  320 zł
 B1 460 zł  420 zł
 B2 560 zł  520 zł

 

Terminy sesji egzaminacyjnych:

DELF JUNIOR Termin egzaminu Zapisy
A1 27.05.2023 r. do 28.04.2023 r.
A2 27.05.2023 r.
B1 27.05.2023 r.
B2 27.05.2023 r.
DELF TOUS PUBLICS Termin egzaminu  
A1 19.06.2023 r. do 19.05.2023 r.
A2 19.06.2023 r.
B1 20.06.2023 r.
B2 21.06.2023 r.

 

Zapisy i zgłoszenia:

Centrum Języków Obcych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. Podkarpacka 1
mgr Aneta Sondej
tel. 17 743 23 34; 17 865 1304
e-mail: asondej@prz.edu.pl; cjo@prz.edu.pl
 cjo@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję