Strona: WiDaF / Centrum Języków Obcych

WiDaF

WiDaF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft  

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników. Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Format egzaminu:

Sekcja I (105 minut)

Słownictwo:

Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.

Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.

Gramatyka: 

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

Poziom Liczba punktów
A2 0–246 punktów
B1 247–495 punktów 
B2 496–735 punktów
C1 736–897 punktów
C2 898–990 punktów

 

Terminy sesji egzaminacyjnych:

Nazwa egzaminu Termin egzaminu
WiDaF 7.05.2015 r.

Dodatkowe sesje na życzenie zainteresowanych organizujemy przy minimalnej liczbie 5-ciu osób.

 

Cena egzaminu:

Nazwa egzaminu Cena
WiDaF 400 zł

 

Konto, na które należy przelewać opłatę za egzamin:

Politechnika Rzeszowska
Bank Pekao SA II Oddział w Rzeszowie
29 1240 2614 1111 0000 3958 6445

Dokonując wpłaty za EGZAMIN w tytule przelewu należy koniecznie umieścić następujące informacje:

  •  słowo „egzamin”,
  •  nazwę egzaminu „WiDaF”,
  •  imię i nazwisko osoby zdającej egzamin.

Prawidłowo zatytułowany przelew powinien wyglądać następująco:
Egzamin WiDaF, Jan Kowalski

Zgłoszenie na egzamin jest ważne po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Zdający powinni posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dowód wpłaty za egzamin.

 

Zgłoszenia i zapisy:

Studium Języków Obcych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. Akademicka 1
mgr Aneta Sondej
tel. (17) 865 1430; (17) 865 1304
e-mail: asondej@prz.edu.pl; sjo@prz.edu.pl
www.sjo.w.prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję